Martin Švec

Martin začal zvonit v roce 2002. Je třetí služebně nejstarší, zástupce hlavního zvoníka Jirky.

Jak ses dostal ke zvonění?

Kamarád Pavel mě v roce 2002 vzal na chrámovou věž, že zvoní na mělnické zvony. Věž byla tenkrát pro veřejnost nepřístupná a já, jako rodilý Mělničák, jsem nahoru prostě musel. ;o) Myslím, že hned první návštěvu věže jsem dostal provaz do ruky a už jsem se ho nepustil.

Proč vlastně zvoníš, co na tom máš rád?

Je krásné zvát lidi do kostela, k modlitbě, ztišení a poslat svým zvoněním přání i poděkování do světa. Úžasná je pro mě představa, že ten stejný zvuk poslouchali Mělničáci i před 300 lety. Vracíme se tím tak trochu do historie. A pak je to parta přátel, moc šikovných a rozmanitých lidí.

Nejsilnější zážitek se zvony, díky zvonům?

Těch je mnoho… První, na který často vzpomínám: Dvě slepé paní, které přijely z Prahy na Mělník na Dny evropského dědictví a hlavně kvůli zvonům. Ač slepé, vylezly tenkrát náročnější cestou, než chodí dnes turisté, až nahoru na ochoz. A zvonění pro ně bylo silným zážitkem. Mnoho lidí zvonění na všechny 3 zvony chrámu příjemně zasáhne. A je dobře, že nám svou reakcí tuto skutečnost připomenou.
Druhý: Zvonění za mého dědu, vyprovázení na poslední cestu Marušku, pana Purše, Václava Havla, zvonění za oběti teroristických útoků a covidu.
Pozitivní třetí: Zvonění při zvolení papeže Františka, když jsme zvonili cca 15 minut poté, co byl zvolen. Pamatuji si to jak dnes, když vyšel z komína bílý kouř, zvedl jsem telefon, zavolal jsem ostatním a už jsme sedali do aut, ujížděli na náměstí a běželi jsme do věže, kde jsme rovnou chytali provazy a zvonili.
A čtvrtý: Spaní na věži, to byl neopakovatelný zážitek. Večer jsme si pustili záznamem hry divadla Járy Cimrmana a ráno jsme měli budíček od elektricky poháněného zvonu sv. Anežky a Zdislavy.

Povolání?

Obchodní ředitel.

Koníčky?

Kolo, brusle, včelaření, příroda, geocaching, tvoření všeho druhu, modelování z papíru, 3D tisk.

Ještě něco dalšího?

Dobrovolný dárce krve. U zvoníků zařizuji agendu, starám se o facebook, instagram a aktuálně i web. Přál bych si, abychom se zvoníky zařídili na Mělník nebo do okolí nový zvon, který by oživoval svým zvukem krajinu.